راه‌های سرایت بیماری هاری به حیوان و انسان

. گازگرفتن

اصلی‌ترین راه سـرایت بیماری، گازگـرفتن به‌وسیلة حیـوان هار است. البته ازطریق کشیده‌شدن پنجة آغشته به بزاق حـاوی ویروس هـاری(به‌ویژه در گربه و گربه‌سانان) نیز بیماری منتقل‌می‌شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید